Centrum Hond en Gedrag
Jolanda Welvering
Met deze werkwijze kan iedere hond succesvol worden gerehabiliteerd. U zult – met de juiste inzet – verrassend snel resultaat boeken. In tegenstelling tot de methodes van de meeste hondengedragstherapeuten, is deze aanpak niet alleen gericht op het probleemgedrag, maar ook de omstandigheden die het veroorzaakt en in stand gehouden hebben.
 
 
We vergeten vaak dat onze eigen huis hond nog altijd volgens dezelfde regels leeft als zijn voorouders. Honden hebben een sterk gevoel voor rangorde en in hun ogen is een stabiele roedelleider onmisbaar om te kunnen overleven. Door onze, vaak menselijke benadering en omgangswijze met de hond, herkent hij ons niet als leider. Het ontbreken van een roedelleider kan een hond erg onstabiel maken, want uiteindelijk gaan de meeste honden veel liever zorgeloos, als volgeling door het leven.
 
 
De hond voelt zich niet op zijn gemak zonder roedelleider. Hij komt onder druk te staan. Het gevolg is een onzeker en gefrustreerd dier, dat zijn uiterste best doet om de situatie te verbeteren. Dit uit zich in allerlei gedragsafwijkingen, zoals; obsessies, hyperactiviteit, angsten, agressie, eetproblemen en allerlei andere vormen van probleemgedrag.
 
 
Andere oorzaken van probleemgedrag die mee kunnen spelen, zijn: genetische aanleg, slechte fok, omstandigheden in het nest, voeding, gezondheidsproblemen, verkeerde socialisatie, onjuiste opvoeding, verwaarlozing, mishandeling et cetera. De behandeling van het probleemgedrag wordt zo nodig hierop afgestemd.
 
 
De eerste stap in het verhelpen van probleemgedrag is dat u door uw hond gezien gaat worden als stabiele leider. Hiertoe krijgt u een duidelijk schema van regels en grenzen die u gaat invoeren. Daarnaast krijgt u precieze instructies over hoe en in welke verhouding u lichaamsbeweging, discipline en aandacht moet bieden aan de hond. Deze toepassing is in overeenstemming met de natuurlijke aanleg van een hond, waardoor hij al snel begrijpt dat u niet langer op hem leunt en zijn positie als leider mag afstaan.
 
 
Om vervolgens uw rol als leider op de juiste manier te vervullen, moet u uw hond en zijn gedrag altijd op een kalme, krachtige manier benaderen. In ons menselijk gedrag uitten wij vaak emoties, zoals frustratie en boosheid, wat door honden juist opgevat wordt als instabiliteit. In de eerste sessie is dit een belangrijk aandachtspunt. Door deze kalme, assertieve aanpak wint u automatisch respect en vertrouwen van uw hond wat u nodig heeft om de gedragstherapie succesvol af te kunnen ronden.
Vuurwerk en onweer
Kind en Hond
Voeding en gedrag
WelkomContactDe MethodePuppy Preventie ProgrammaHonden Herplaats HulpOndersteuning OndernemersNieuwsLinks
© Copyright 2008 – 2011 Centrum Hond en Gedrag – Jolanda Welvering. Alle rechten voorbehouden.